12525605_1146033068754568_5580612085027590477_o

GURE BEGIRADAK:

[Eus]

Gure Begiradak Esther Uriak garatutako esku-hartze programa bat da eta Bigarren Hezkuntzako ikasleen Bizikidetza Positiboa suztatzeko, Antzerkiaren teknikak- berritze kurrikular proposamen bezala- erabiltzen den programa baten diseinu, garapen eta ebaluaketa ikerketaren barruan kokatzen da.

Ikerketaren zati funtsezkoena “Gure begiradak” proiektuaren garapena da. Helburu nagusiena ikasleen elkarbizitza garatzea da antzerkiaren teknikak erabiliz. Ikerketa honetan 160 ikaslek parte hartuko dute gutxi gora-behera honako ikastetxeetan: IES Hirubide BHI (Irun), IES Bidebieta BHI (Donostia), IES Lasarte-Usurbil BHI (Lasarte), IES Itzio BHI (Eibar). 2016ko Urtarriletik Maiatzera bitartean, tutoretza eta hiritartasuna espazioan kokatutako den 15 saiotako sekuentzi didaktiko bat da.. Saio hauetan, antzerkiak eskaintzen dizkigun teknikak erabiliko dira bizikidetzan sortzen diren hainbat gertakari, arazo edo gatazkak kudeatzeko. Euren intereseko gaietatik habiatuta eguneroko gertakariak aztertzeko eta debatitzeko aukera izango dute antzerkiaren dinamikak erabiliz. Prozesu hau, gazteek eraikiko duten Antzerki Foru baten emanaldia eskainiz amaituko dugu. Eta ikastetxeko komunitatea gonbidatua izango da: ikasleak, irakasleak, familiak. Proiektu hau belaunaldien arteko eta kultura anitzeko elkarrizketa ahalbidetzen duen proposamen bat da. Gazteekin lan egitea, gizartearen oinarriekin lan egitea da. Helburua beraiei ahotsa ematea da elkarrizketa eta bake guneak eraikiaz, non begiradak ireki eta elkarbizitza sustatuko duen errealitate berriak entsaiatu. Gure proposamena, antzerkiaren bidez eta ezberdintasun guztien gainetik, pertsonen duintasuna bermatzen duen testuinguruak sortaraztea da.

[Cast]

Se trata de un Programa de Intervención que entra dentro del Proyecto de investigación desarrollado por Esther Uria con beca de la Universidad del País Vasco.: Diseño, desarrollo, y evaluación de un Programa basado en las Técnicas del Sistema Teatral como propuesta de innovación curricular para el fomento de la Convivencia Positiva en el alumnado de Secundaria del País Vasco

El Programa se va a desarrollar en cuatro centros de Gipuzkoa: IES Bidebieta, Hirubide de Irún, IES Lasarte_Usurbil, e Itzio de Eibar. Todos ellos con alto porcentaje de inmigración. Ya han dado el visto bueno a la implementación del proyecto. Este Programa de Intervención está constituido por una secuencia didáctica que, coherente con el Plan de Convivencia del centro, pretende vehicular- a través de la acción tutorial y utilizando el teatro como herramienta pedagógica- el abordaje de situaciones problemáticas y conflictivas, y el desarrollo de elementos relevantes para el fomento de una Convivencia Positiva entre los adolescentes. Constará de 15 sesiones en horario de tutoría y ciudadanía. Se irán trabajando elementos que entran en juego en la convivencia de los adolescentes, a través de la construcción de una obra de teatro foro donde los principales protagonistas serán los jóvenes. El programa culminará con una representación de una pieza de Teatro Foro protagonizado por los/as jóvenes, a la cual se invitará a la comunidad del centro educativo: profesionales, familias y alumnado. Esta propuesta posibilita espacios de diálogo intergeneracionales y multiculturales. Trabajar con los jóvenes es trabajar con los cimientos de la sociedad. Se trata de darles voz creando espacios de paz y diálogo, donde poder abrir la mirada, y ensayar diferentes alternativas de acción. Nuestra propuesta pretende crear contextos donde, por encima de toda diferencia, se garantice las dignidad de las personas a través de las herramientas que nos brinda el Teatro. Logoa/Logo: Uxue Arruti | Love Invaders